Tesislerde kullanılan debimetre, seviye göstergeleri, vana gibi cihazların izlenebilmesi; bunların bilgilerinin PLC, SCADA gibi sistemlere aktarılması, tesisin çalışma durumları ile oluşan arızaların gözlemlenebilmesi için sistemin akış diyagramını gösteren MİMİK PANO imal edilmektedir.

Karmaşık sistemlerde, değişik akış yolları farklı renklerde resimlendirilmekte ve bu sayede operatörün işletme sırasında sistemi takip etmesi kolaylaştırılmaktadır.

Mimik pano imalatları; kullanım amacına uygun olarak :

Polyester folyo ile kaplanmış akış diyagram çizimleri

Aluminyum levhada asitle aşındırma sistemi ile yapılan çizimler

Bakır veya aluminyum şeritlerle akım yollarının belirtilmesi ve cihazların yine aynı özellikte malzemelerle şekillendirilmesi

sistemlerinden biri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Tesiste kullanılacak PLC ve SCADA gibi sistemlerin modülleri, yardımcı kontaktörler, kontrol röleleri, Seviye-Akış-Vana Açıklığı göstergeleri gibi ekipmanlar bu pano içine monte edilmekte ve istendiği taktirde motor ve vanaların kumandaları yine pano üzerinden yapılabilmektedir.

Mimik Panoların genellikle tek parça halinde sevki daha uygun olduğundan mekanik olarak mukavemeti buna uygun olarak hesaplanmaktadır. Sac aksam yağ alma banyosundan sonra fosfatlanarak epoksi polyester toz boya tatbik edilerek 2OO°C da fırınlanmaktadır.

MİMİK PANO KULLANIM ALANLARI

İşletme kolaylığı ve sistemin tek bir oktadan takibi gereken durumlarda merkezi kumanda panosu tesis edilmesi tercih edilmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız kumanda panolarının kullanım alanları:

 a-  Pompa İstasyonları

 b-  Arıtma tesisleri

 c-  Toprak Mahsulleri Ofisi Silo Tesisleri

 d-  DDY Elektrifikasyon kumanda sistemleri

 e-  Fabrika otomasyon tesisleri

 f-   Elektrik Santralları kumanda sistemleri 

 g-  CCTV , Kapı emniyet , Yangın Alarm sitemlerinin izlenmesi

İçme Suyu, Pis Su Arıtma Tesisi gibi sistemlerde genellikle akış diyagramları karmaşık olduğundan, mimik kumanda panoları, renkli çizimlerin polyester folyo ile kaplanarak imal edilmektedir.