MCC panoları motorların beslendiği kontrol ve kumanda merkezlerinde kullanılırlar. (Silolar, arıtma tesisleri, pompa istasyonları ve sanayi tesisleri).

Motorlar için besleme ve kumandalar ayrı bölmelerde bulunabilir. Bu bölmeler kilitlidir ve panonun diğer bölümlerinden ayrıdır.

MCC panoları, ana besleme üniteleri ve kumanda için gerekli enstrümanları içerir. Ayrıca PLC, merkezi otomasyon ve SCADA sistemleri için gerekli haberleşme altyapısına sahiptir.