Bugün, tüm dünyada endüstrinin farklı sektörlerinde, enerji santrallarında, elektrik dağıtımında yaygın bir biçimde kullanılan “ARABALI TİP O.G. HÜCRELERİ” güvenilirliğin yanısıra büyük ölçüde işletme devamlılığı sağlamaktadır.

Ufak boyutlarda ve tam kapalı tip olarak imal edildiğinden kullanış ve emniyet yönünden diğer sistemlerden daha uygundur.

Kesici, bara, ölçü trafoları ve röleler bağımsız bölümlerde olduğundan arızalar birbirini en az düzeyde etkiler.

Hücre üzerinde ve arkasındaki basınç kapakları arıza anında oluşan gazları tahliye eder.

Röle panosundaki terminaller vasıtası ile sisteme uzaktan kumanda edilebilir.

Fabrika testleri tamamlanarak sevk edildiğinden, kısa sürede işletmeye alınır.

ÖZELLİKLERİ :

GEN tipi hücreler istenen devre özelliklerini sağlar. Her istenen sistemde dünya standartlarına uygun olarak imal edilmektedir. Standart olarak tek baralı ayırıcısız arabalı sistemler imal edilmekte, çift bara veya diğer istekler özel olarak yapılmaktadır.

GEN tipi hücreler 36 kV’a kadar olup, SF6 veya Vakum kesici kullanılabilir. Kesicinin bütün kumanda sistemleri bir fiş ile gövdeye aktarılmaktadır. Kesici gövdesi bütün konumlarında bir bara ile topraklama sistemine bağlıdır. Arzu edildiği taktirde hücrelerin yerine sevki, montajının yapılması ve işletmeye alınması şirketimizce gerçekleştirilebilir. 25 yılı aşkın tecrübesi ile bakım ekiplerimiz montajı yapılan tesisin bakımını da üstlenmektedir. Sac aksam elektrostatik olarak epoxy veya poliyester toz boya ile boyanmaktadır. Bütün bölümler sac ve fiber levhalarla ayrılmıştır.

Hücreler dört bölümden meydana gelmektedir :

a. Kesici bölümü

b. Bara bölümü

c. Ölçü trafoları ve çıkış kablo bölümü

d. Röle ve sinyalizasyon bölümü

İmalatların tamamlanmasından sonar gerilim ve primer akım testleri uygulanmaktadır.

İstenen özellikte ambalaj yapılabilir. İmalatlar standart ölçülerde olduğundan ileride ilave hücre ile sistemin geliştirilmesi mümkündür.

GELENEKSEL ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMLERİNDEN FARKLI BAZI ÖZELLİKLERİ

Arızalanan kesicinin kısa zamanda değiştirilerek system kesintisinin asgariye indirilmesi Yer tutmaması Şoka dayanıklılığı (çelik muhafazalıdır) Ters operasyonların önlenmesi için emniyet kilidinin bulunması Kullanım süresince izolasyon değerlerinin azalmaması Yüksek gerilim bölümleri, araba dışarı çekildiği durumlarda bile izole levhalarla ayrılmış durumdadır. Araba içeri sürülürken özel bir mekanizma ile izole levhalar kalkarak sabit kontakların önü açılır. Araba hareket ettirildiği anda elektriki açma sinyali vererek kontakların yük altında kalması önlenir. Özel durumlarda, akım ve gerilim trafoları arabanın üzerine monte edilerek hücrelerin duvara dayanması temin edilebilir. Kesici içerisindeki herhangi bir arızada basınç boşaltma kapakları vasıtası ile gazlar dışarı atılır. Kesici, işletme ve test durumlarında kilitlenerek istenmeyen operasyonlar emniyetle önlenir.

Topraklama bıçakları kesici arabası ile mekanik olarak kilitlidir.

KESİCİ ARABASI Araba, profile edilmiş sacdan imal edilmiştir. Sağlam konstrüksiyonu sayesinde kullanma sırasında kontakların pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmaz.

Araba plastik ve kayar tekerlekleri sayesinde çok kolay hareket eder.

Topraklama bıçakları ile mekanik olarak kilitlendiğinden emniyet yönünden her türlü önlem alınmıştır.

İLAVE TEÇHİZAT

Kesici arabasına yağ tutma kabı ilavesi

Akım alma kontaklarının ilave izolasyonu

Hücre kapağı içine ikaz bölmesi yapılması

Baraların izolasyonu

Paralel kablo bağlantısı için özel kontaklar

Çiftli veya çoklu bara sistemleri

Kablo bölümüne basınç tahliye kapağı ilavesi

İstenen özellikte ambalaj

Topraklama sistemleri ;

a) Topraklama kabloları verilir

b) 3 kutuplu topraklama bıçakları tesis edilir

c) Araba üzerine konan topraklama bıçakları ile çıkış veya bara topraklanabilir